03 เมษายน 2018


เด็กพิเศษ | แล้วอะไรคือความพิเศษ ?

เด็กพิเศษ | แล้วอะไรคือความพิเศษ ?
สมาธิสูง จินตนาการสูง โกหกไม่เป็น นินทาไม่เป็น ไม่อิจฉา ไม่เสแสร้ง

 


มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับทรูเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวของเด็กพิเศษ
ขอบคุณข้อมูล :
TrueMove H | Youtube

เข้าถึง 5421