ซอคเกอร์ลีก : soccer-league.in.th
06 มิถุนายน 2017


Pic: STONE COLD ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept : Stone Cold
Model : Pantipa Arunwattanachai
ปากะป๋ง ปุ้มปุ้ย Pui.pantipa  | facebook
Photographer : Nitikorn Thongkram​
Nitikorn Thongkram | facebook
Contributor : Photjaporn Phongpanich
photjaporn | facebook
Location: Dreamer Studio
Debut: Cup A
 

เข้าถึง 8387