ufa191.com lotte999.com
heng666.com
heng666.com sagame1111
gclub11111.com ufa191.com
lotte999.com
slotxo777.world
sagame1111
lsm99heng666.comlotto77.com
banner120banner120banner120banner120banner120banner120
banner120banner120banner120banner120banner120banner120
tscrown99ole727.commacau888
25 เมษายน 2020

เข้าถึง 273

KAIZEN (ไคเซน) คืออะไร

KAIZEN (ไคเซน) คือ 
Change For Good เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น

หลักการปรับปรุงสิ่งรอบตัว 
ด้วยปรัชญาไคเซ็น ของชาวญี่ปุ่น เป็นพื้นฐานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะดวก ง่าย รวดเร็ว 
- ลดต้นทุนการดำเนินกิจการ  
- กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
- ทำให้ธุรกิจเติบโต และ สร้างพนักงานที่มีคูณภาพขึ้นในองค์กร 
- ด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และ เกิดไอเดียนำไปต่อยอดได้

หลักการทำ KAIZEN
1. ปฏิเสธสภาพปัจุบัน (First Impression)
2. ลองทำ (Trial and Error)
3. ปรับให้เหมาะสม (Fine Tune)

ทำ KAIZEN แล้วดีอย่างไร
1. แก้ไขได้ทันที
2. กิดความภาคภูมิใจ
3. ปรับปรุงได้ต่อเนื่อง

ที่มา : Youtube : PMG Group Channel
แนวคิดพื้นฐานการปรับปรุงแบบไคเซ็น (KAIZEN Basic)